Skocz do treści strony Skocz do głównego menu Skocz do wyboru języka strony Skocz do ważnych odnośników w stopce
WYSZUKIWARKA...
MENU...

Osiedlowy Dom Kultury Zasole – to My!

Osiedlowy Dom Kultury Zasole to Oddział Oświęcimskiego Centrum Kultury. Swoją działalność regularną rozpoczął od lutego 2019 roku. Jako miejska instytucja kultury posiada szeroką propozycję społeczno-kulturalną, a także edukacyjną. Osiedlowy Dom Kultury Zasole z założenia ma być miejscem: Integracji, Inspiracji, Kreacji, Prezentacji, i Kontynuacji. 

Program działania ma celu kształtowanie i wzmacnianie tożsamości lokalnej poprzez integrację społeczności wokół instytucji kultury-tworzenie kulturalnej platformy integracji międzypokoleniowej i społecznej oraz tworzenie warunków dla rozwoju postaw i kompetencji mieszkańców w zakresie kultury i sztuki, w tym m.in. edukacji kulturalnej i artystycznej.

Osiedlowy Dom Kultury Zasole zajmuje się m.in. organizacją czasu wolnego mieszkańców osiedla Zasole. Jako instytucja planuje, organizuje i realizuje działalność kulturalną i artystyczną, z uwzględnieniem różnych grup wiekowych i społecznych. Dba o rozwój aktywności społecznej mieszkańców poprzez angażowanie ich do uczestnictwa w kulturze. Inicjuje działania mające na celu integrację środowiska i współpracę przy ich realizacji. Realizuje działania mające na celu wychowanie estetyczne oraz szeroko pojętą edukację artystyczną i kulturalną. Pobudza nowe zainteresowania, rozwija zdolności i talenty oraz prezentuje dokonania i osiągnięcia odbiorców oferty kulturalnej ODK Zasole.

Budowa Osiedlowego Domu Kultury Zasole rozpoczęła się w 2017 roku i objęła w sumie wyremontowanie istniejącego już budynku Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, oraz dobudowanie do niego nowego skrzydła. Wokół budynku zagospodarowana została przestrzeń zielona, z elementami parkowej architektury, wykonane zostały również utwardzone ciągi pieszo-jezdne oraz miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Cała inwestycja kosztowała około 4,6 mln zł, z czego blisko 3 mln zł Miasto Oświęcim pozyskało z pieniędzy unijnych. Dofinansowanie inwestycji pochodzi z projektu nr PRMP 11.01.01-12-0527117, Programu Operacyjnego RPO WM na lata 2014-2020.

Realizacja projektu ma za zadanie pozytywnie wpłynąć na przestrzeń miejską, a działalność prowadzona w obiekcie ma  bezpośrednio wpłynąć na integrację i aktywizację społeczno – kulturalną  mieszkańców.

Zapraszamy serdecznie !

32-600 Oświęcim
ul. Obozowa 16
tel. (33) 841 11 95
odkzasole@odkzasole.pl
www.odkzasole.pl

Osiedlowy Dom Kultury Zasole czynny jest w godzinach od 9.00 do 19.00,
i dłużej podczas organizowanych wydarzeń.

Jak dojechać...